Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Thanh Điền tranh cãi về tiết mục của Gia
Facebook